Energiuppföljning – hitta förbättringspotential i dina fastigheter och sänk energiförbrukningen

På Envista ser vi på fastighetsenergi från ett nytt perspektiv. Med våra tjänster för energiuppföljning och analys får du större förståelse för varje byggnads förutsättningar att spara energi när det är som viktigast. 

 

Vilka är Envista?

För fastighetsägare

Envista ger dig som fastighetsägare möjligheten att verkligen förstå ditt bestånds förutsättningar så att du kan styra underhålls- och driftoptimeringsinsatser på bästa sätt. På det sättet når du dina energimål både snabbare och billigare.

För fjärrvärmebolag

Envista hjälper dig att lära känna era kunder och ert fjärrvärmesystem på ett helt nytt sätt - och ger dig ett suveränt underlag för både ert interna affärsutvecklingsarbete och för nya typer av ömsesidigt värdeskapande samverkan med era kunder.

För partners

Envista samverkar gärna med energikonsulter, förvaltare, mäklare/due diligence-konsulter och med universitet och högskolor. Vår metod skapar effektivt en fördjupad förståelse för såväl enskilda byggnader som hela fastighetsbestånd - så att du kan fokusera på ditt uppdrag och se nya samband.

Vi diskuterar gärna också samverkan med leverantörer av mjukvaruplattformar, där vi kan se en ömsesidig nytta och ett case som kan hjälpa oss att sprida arbetssättet och som stärker våra kunder.

Identifiera i genomsnitt 46 % mer potential jämfört med traditionella nyckeltalsanalyser

Vi använder befintlig myndighetsinformation tillsammans med er förbrukningsstatistik för att lokalisera de fastigheter som har störst förbättringspotential. Med hjälp av AI och vår kraftfulla och unika Benchmark hittar vi potential så att du kan åstadkomma maximal effekt genom att göra insatser där de gör mest nytta. Jämfört med traditionella nyckeltalsanalyser identifierar Envistas metoder i snitt 46 % mer potential. 

Med Envista sparar du energi när det är som viktigast för energisystemet och mest gynnsamt för både miljön och plånboken. 

Datadrivna beslut och diagnoser för varje enskild fastighet

Varje enskild byggnad i ett fastighetsbestånd har sina unika förutsättningar som påverkar dess energiförbrukning. Väger man inte in dessa förutsättningar i bedömningen av potential för byggnaden, blir beslutsfattanden gällande budgetering och prioritering för insatser mindre träffsäkra.

Vi läser in mängder med information om varje byggnad, tar hävstång på de över 20 000 andra byggnader vi analyserat och kan med hjälp av våra unika AI/ML-algoritmer ställa en diagnos på varje hus.

Våra steg för effektiva beslut

1. Skapa en digital tvilling av hela fastighetsbeståndet baserat på tillgängliga data.
2. Analysera avvikelser och trender i energianvändningen.
3. Bredda bilden och inkludera till exempel kundnöjdhet, driftsekonomi eller miljöprestanda. 

Envista genomför hela denna kedja och guidar dig till korrekta beslut som ger maximal effekt. På så sätt sparar du tid, pengar och minskar klimatpåverkan. 

Inspirerande och användarvänliga visualiseringar för energiuppföljning

Inspirerande, användarvänligt och interaktivt – så har vi byggt vårt system för energiuppföljning och analys. Istället för föråldrade digitala listor, ser du all information i en digital tvilling som gör informationen tydligare, mer lättillgänglig och också roligare att arbeta med. 

Plattformen bygger på visualisering av hela ditt fastighetsbestånd i kombination med en innovativ form av benchmarking (AI/ML) genom mer än 20 000 kartlagda byggnader hos våra andra kunder. Den strategiska värmeprestandaanalysen hjälper dig att bli mer effektiv och komma framåt snabbare och billigare i ditt energiarbete.

Enkel och uppdaterad data på samma ställe

I vårt system kan du bland annat se ständigt uppdaterad förbrukningsstatistik i kombination med era specifika KPI:er som driftnetto, serviceindex och kundnöjdhet. Med systemet får du en tydlig vägledning om var olika typer av insatser kan göra maximal nytta, liksom vilka av dina tidigare effektiviseringsinsatser som gett en riktigt bra effekt. 

Den digitala tvillingen av fastighetsbestånder presenteras i en 3D-miljö med lättöverskådliga färger, tydliga visualiseringar och en pedagogisk användarvänlighet som gör informationen tillgänglig för alla i organisationen – oavsett teknisk kunskapsnivå. 

Våga ta steget in i framtidens energiuppföljning 

• Se dina fastigheter som 3D-modeller i en interaktiv karta istället för att använda föråldrade digitala listor.
• Samla all förbrukningsstatistik på ett ställe där den håller sig uppdaterad och korrekt. 
• Pedagogiskt system som gör datan tillgänglig för alla i organisationen.
• 46 procent – åtminstone så mycket bättre är vår metod än traditionell trend- och nyckeltalsanalys på att lokalisera smarta energiåtgärder. 

Möjliggör nya typer av samverkan på energisystemnivå

Att spara energi handlar inte bara om att köpa färre kWh per år. Varje energisystem har sina unika begränsningar och utmaningar gällande energiuppföljning, som bör vägas in när man som fastighetsägare planerar sina effektiviseringsinsatser. Vissa av dessa återspeglas i till exempel fjärrvärmetaxan medan andra ligger som dolda risker och miljöbelastningar i bakgrunden. 

Detta innebär att fastighetsägare och energibolag behöver kunna göra ett kunskapsutbyte med varandra. Just detta möjliggör vi på Envista genom att sammanföra kunskap och öppna upp för nya typer av värdeskapande kunskap.

Så energieffektiviserar du med hjälp av Envista