Energiuppföljning – hitta potentialen i dina fastigheter och sänk energiförbrukningen 

Energistatistik ska vara enkelt, visuellt och roligt! Envista presenterar fastighetsenergi från ett nytt perspektiv som ger dig förståelse för varje byggnads förutsättningar att spara energi – när det är som viktigast. Med Envistas tjänster för energiuppföljning och analys ser du enkelt var sparpotentialen är lokaliserad i just ditt fastighetsbestånd.

 

Vilka är Envista?

Envistas logga med en playknapp
Innergården i ett lägenhetshus
Modernt lägenhetshus med balkong samt gul och blå fasad
Sju händer håller varsin pusselbit

För fastighetsägare

Envista ger dig som fastighetsägare möjligheten att verkligen förstå ditt bestånds förutsättningar så att du kan styra underhålls- och driftoptimeringsinsatser på bästa sätt. På det sättet når du dina energimål både snabbare och billigare.

För fjärrvärmebolag

Envista hjälper dig att lära känna era kunder och ert fjärrvärmesystem på ett helt nytt sätt - och ger dig ett suveränt underlag för både ert interna affärsutvecklingsarbete och för nya typer av ömsesidigt värdeskapande samverkan med era kunder.

För partners

Envista samverkar gärna med energikonsulter, förvaltare, mäklare/due diligence-konsulter och med universitet och högskolor. Vår metod skapar effektivt en fördjupad förståelse för såväl enskilda byggnader som hela fastighetsbestånd - så att du kan fokusera på ditt uppdrag och se nya samband.

Vi diskuterar gärna också samverkan med leverantörer av mjukvaruplattformar, där vi kan se en ömsesidig nytta och ett case som kan hjälpa oss att sprida arbetssättet och som stärker våra kunder.

Unikt koncept hittar 46 % mer potential jämfört med traditionella analyser 

Spara energi när det är som viktigast för energisystemet – och mest gynnsamt för både miljön och plånboken. 
Envista för samman myndighetsinformation med er förbrukningsstatistik för att lokalisera de fastigheter som har störst potential att spara kilowattimmar. Med hjälp av AI och vår kraftfulla och unika benchmark hittar vi potential så att du kan åstadkomma maximal effekt genom att göra insatser där de gör mest nytta. Jämfört med traditionella nyckeltalsanalyser identifierar Envistas metoder i snitt cirka 50 % mer potential. 

Effektiv energiuppföljning ska vila på datadrivna beslut 

Varje enskild byggnad i ett fastighetsbestånd har sina unika förutsättningar som påverkar dess energiförbrukning. Väger man inte in dessa förutsättningar i bedömningen av potential för byggnaden, blir beslutsfattanden gällande budgetering och prioritering för insatser mindre träffsäkra.
Vi läser in mängder med information om varje byggnad, tar hävstång på de över 20 000 andra byggnader vi analyserat och kan med hjälp av våra unika AI/ML-algoritmer ställa en diagnos på varje hus.

Fördelar med energiuppföljning från Envista 

Smart, snyggt & schysst 
Inspirerande, användarvänligt och interaktivt – så har vi byggt vårt system. Istället för föråldrade digitala listor, ser du all information i en digital tvilling. Det gör informationen tydligare, mer lättillgänglig och roligare! Plattformen bygger på visualisering av ditt fastighetsbestånd i  kombination med innovativ teknik. Analysen hjälper dig att bli mer effektiv samtidigt som du kommer framåt snabbare och billigare i ditt energiarbete.
Enkel och uppdaterad data på samma ställe 
Få ständigt uppdaterad förbrukningsstatistik i kombination med era specifika KPI:er som driftnetto, serviceindex och kundnöjdhet. Det funkar som en tydlig vägledare som visar var olika typer av insatser kan göra maximal nytta och vilken effekt de tidigare insatserna haft. 
Visualiserad data 
Den digitala tvillingen av fastighetsbeståndet presenteras i en 3D-miljö med lättöverskådliga färger, tydliga visualiseringar och en pedagogisk användarvänlighet som gör informationen tillgänglig för alla i organisationen – oavsett teknisk kunskapsnivå. 

Möjliggör nya typer av samverkan för energiuppföljning

Att spara energi handlar inte bara om att köpa färre kWh per år. Varje energisystem har sina unika begränsningar och utmaningar gällande energiuppföljning, som bör vägas in när man som fastighetsägare planerar sina effektiviseringsinsatser. Vissa av dessa återspeglas i till exempel fjärrvärmetaxan medan andra ligger som dolda risker och miljöbelastningar i bakgrunden. 
Detta innebär att fastighetsägare och energibolag behöver kunna göra ett kunskapsutbyte med varandra. Just detta möjliggör vi på Envista genom att sammanföra kunskap och öppna upp för nya typer av värdeskapande kunskap.

Ta steget in i framtidens energiuppföljning 

• Se dina fastigheter som 3D-modeller i en interaktiv karta istället för att använda föråldrade digitala listor.
• Samla all förbrukningsstatistik på ett ställe där den håller sig uppdaterad och korrekt. 
• Pedagogiskt system som gör datan tillgänglig för alla i organisationen.
• 46 procent – åtminstone så mycket bättre är vår metod än traditionell trend- och nyckeltalsanalys på att lokalisera smarta energiåtgärder. 

Så energieffektiviserar du med hjälp av Envista