Vilka är Envista?

För fastighetsägare

Envista ger dig som fastighetsägare möjligheten att verkligen förstå ditt bestånds förutsättningar så att du kan styra underhålls- och driftoptimeringsinsatser på bästa sätt. På det sättet når du dina energimål både snabbare och billigare.

För fjärrvärmebolag

Envista hjälper dig att lära känna era kunder och ert fjärrvärmesystem på ett helt nytt sätt - och ger dig ett suveränt underlag för både ert interna affärsutvecklingsarbete och för nya typer av ömsesidigt värdeskapande samverkan med era kunder.

För partners

Envista samverkar gärna med energikonsulter, förvaltare, mäklare/due diligence-konsulter och med universitet och högskolor. Vår metod skapar effektivt en fördjupad förståelse för såväl enskilda byggnader som hela fastighetsbestånd - så att du kan fokusera på ditt uppdrag och se nya samband.

Vi diskuterar gärna också samverkan med leverantörer av mjukvaruplattformar, där vi kan se en ömsesidig nytta och ett case som kan hjälpa oss att sprida arbetssättet och som stärker våra kunder.

Så energieffektiviserar du med hjälp av Envista