ENVISTA AB

För fastighetsägare

Energi för uppvärmning och varmvatten står för en stor del av både driftskostnad, resursförbrukning och miljöpåverkan från ett fastighetsbestånd i VÅrt klimat. Det finns ofta betydande potential till värmeeffektivisering i befintliga byggnader - även hos fastighetsägare som jobbat aktivt med renoveringar och driftoptimering under många år.

Envista hjälper dig som äger fastigheter med energibesparing 

I vårt nordiska klimat kommer en stor del av driftskostnaden, resursförbrukning och miljöpåverkan från energin för uppvärmning och varmvatten. Här finns ofta betydande potential till värmeeffektivisering i befintliga byggnader - även hos fastighetsägare som jobbat aktivt med renoveringar och olika metoder för energibesparing under många år. 

NÅGRA EXEMPEL PÅ VANLIGA UTMANINGAR:

För dig som förvaltar ett stort fastighetsbestånd (kanske med över tusen byggnader) är det nästintill omöjligt att lära känna alla byggnader i detalj. Då är det svårt att styra åtgärderna till de ställen där pengarna gör bäst nytta och det är lätt att man fastnar i ett ständigt experimenterande än här, än där. Det du behöver är att ta ett rejält helhetsgrepp, sätta riktningen för arbetet och se till att du och dina kollegor drar åt samma håll.
...plus förstås att hitta de där sista 20 GWh/år som du lovat att spara på el- och värmenotan.

För dig som förvaltar ett mindre fastighetsbestånd (kanske med några tiotal fastigheter) är det ofta ganska lätt att lära känna byggnaderna och installationerna i detalj. Du riskerar dock att sakna en objektiv förståelse om de fastigheter du förvaltar råkar vara goda exempel eller riktiga busar. Att ett hus förbrukar många kWh/m2 Atemp betyder inte alltid att det är tekniskt dåligt.
Dessutom har du ofta andra arbetsuppgifter som konkurrerar om din tid och har inte sällan utmaningar i att engagera kollegor och ledning i energiarbetet.

Du som förvaltar både äldre och nyare fastigheter med exempelvis bostäder, äldreboenden, kontor, köpcentrum och sportanläggningar kan ha det riktigt knepigt att förstå vad som egentligen är bra och dåligt. Om du inte är specialiserad på någon viss typ av fastigheter och kanske dessutom bara har ett enda äldreboende - hur kan du då veta om 158 kWh/m2 Atemp för uppvärmning och varmvatten är ett rimligt värde?
De hus som drar mest energi per kvadratmeter golvarea är idag sällan de som gömmer den största energieffektiviseringspotentialen.

Om du förvaltar fastigheter i flera olika kommuner, över hela landet eller till och med i olika länder så har du ett helt paket av utmaningar - utöver de som nämns här ovanför.

  • Bara att besöka och skapa en relation till de olika delarna av beståndet är i sig en utmaning när det är tiotals mil eller mer mellan era olika distrikt. Då blir det lätt så att vissa fastigheter aldrig blir mer än rader i ett kalkylblad för dig och du kan få svårt att samverka med kollegor i andra delar av beståndet på ett sätt som är verkligt produktivt.
  • En annan utmaning är att lära känna de lokala energisystemen och de olika prismodeller som gäller - vilket i praktiken styr vilka åtgärder som är lönsamma och 
    som gör bäst nytta för naturresurshushållning och miljöprestanda.
  • För att inte tala om att på ett balanserat sätt kompensera för de olika klimatzoner som råder i Malmö, Kiruna, Gävle och Ulricehamn (för att inte tala om Helsingfors, Lódz eller Stuttgart) i syfte att tolka om förbrukningen ligger på en rimlig nivå.

Lösningar för alla slags fastighetsägare

Varje fastighetsägare har sina egna unika utmaningar och förutsättningar för energiarbetet och när det gäller energibesparing. Det kan gälla ekonomiska förutsättningar, stödet från ledningen, kompetensnivån i organisationen och de tekniska förutsättningarna i beståndet.

Dessutom är skillnaden stor om det bestånd som man förvaltar är stort eller litet, enhetligt eller diverst, geografiskt spritt eller samlat och om det huvudsakligen består av till exempel verksamhetslokaler eller bostäder. Är du nyfiken på vilka vi redan hjälper med energibesparing för fastigheter? Se våra kunder. 

Vår lösning för energibesparing för fastigheter är enkel 

Tillsammans med oss kommer ni att kunna nå era energimål snabbare och billigare. Och ha roligare medan ni gör jobbet. 

Envistas strategiska värmeprestandaanalys bygger på en enhetlig kartläggning av dina fastigheter i kombination med en innovativ form av benchmarking (AI/ML) mellan över tjugotusen kartlagda byggnader hos våra andra kunder.

Arbetssättet hjälper dig att hantera många av de utmaningar som vi nämner ovan, så att du kommer vidare i energiarbetet. Du behöver endast lägga några få timmar på ett projekt med Envista, eftersom vi hämtar det mesta datat från nationella myndighetsregister och från vår egen referensdatabas.

Vårt mål är att stärka dig och dina kollegor i era roller, att hjälpa er att prioritera smartare och att se till att energifrågan lyfts in på den strategiska agendan där den hör hemma. Med Envista är energibesparing för fastigheter lika enkelt som spännande! 

Vill du veta mer? Skicka en förfrågan till info@envista.se

 


VILL DU VETA MER? SKICKA EN FÖRFRÅGAN IDAG.

Fyll i formuläret för att få mer information om ENVISTA för fastighetsägare.