ENVISTA AB

För fastighetsägare

Energi för uppvärmning och varmvatten står för en stor del av både driftskostnad, resursförbrukning och miljöpåverkan från ett fastighetsbestånd i nordliga klimat. Det finns ofta betydande potential till värmeeffektivisering i befintliga byggnader - även hos fastighetsägare som jobbat aktivt med underhåll och driftoptimering under många år.

Envista hjälper dig att lära känna era fastigheter på nytt.

Varje fastighetsägare har sina egna unika utmaningar och förutsättningar för energiarbetet. Det kan gälla ekonomiska förutsättningar, stödet från ledningen, kompetensnivån i organisationen och de tekniska förutsättningarna i beståndet. Dessutom är skillnaden stor om det bestånd du förvaltar är stort eller litet, enhetligt eller diverst, geografiskt spritt eller samlat och om det huvudsakligen består av t ex. verksamhetslokaler eller bostäder.

NÅGRA EXEMPEL PÅ VANLIGA UTMANINGAR:

Du som förvaltar ett stort fastighetsbestånd (kanske med över tusen byggnader) är det nästintill omöjligt att lära känna alla byggnader i detalj. Då är det svårt att styra åtgärderna till de ställen där pengarna gör bäst nytta och det är lätt att man fastnar i ett ständigt experimenterande än här, än där. Det du behöver är att ta ett rejält helhetsgrepp, sätta riktningen för arbetet och se till att du och dina kollegor drar åt samma håll.

..plus förstås att hitta de där sista 20 GWh/år som du lovat att spara på el- och värmenotan.

Du som förvaltar ett mindre fastighetsbetstånd (kanske med några tiotal fastigheter) är det ofta ganska lätt att lära känna byggnaderna och installationerna i detalj. Du riskerar dock att sakna en objektiv förståelse om de fastigheter du förvaltar råkar vara goda exempel eller riktiga busar. Att ett hus förbrukar många kWh/m2 Atemp betyder inte alltid att det är tekniskt dåligt.

Dessutom har du ofta andra arbetsuppgifter som konkurrerar om din tid och har inte sällan utmaningar i att engagera kollegor och ledning i energiarbetet.

Du som förvaltar både äldre och nyare fastigheter med exempelvis bostäder, äldreboenden, kontor, köpcentrum och sportanläggningar kan ha det riktigt knepigt att förstå vad som egentligen är bra och dåligt. Om du inte är specialiserad på någon viss typ av fastigheter och kanske dessutom bara har ett enda äldreboende - hur kan du då veta om 158 kWh/m2 Atemp för uppvärmning och varmvatten är ett rimligt värde?

De hus som drar mest energi per kvadratmeter golvarea är idag sällan där den tekniska potentialen är som störst.

Om du förvaltar fastigheter i flera olika kommuner, över hela landet eller till och med i olika länder så har du ett helt paket av utmaningar - utöver de som nämns här ovanför.

 • Bara att besöka och skaffa en relation till de olika delarna av beståndet är i sig en utmaning när det är tiotals mil eller mer mellan era olika distrikt. Då blir det lätt så att vissa fastigheter aldrig blir mer än rader i en kalkylblad för dig och du kan få svårt att samverka med kollegor i andra delar av beståndet på ett sätt som är verkligt produktivt.
 • En annan utmaning är att lära känna de lokala energisystem och de olika prismodeller som gäller - vilket i praktiken styr vilka åtgärder som är lönsamma och som gör bäst nytta för naturresurshushållning och miljöprestanda.
 • ..för att inte tala om att på ett balanserat sätt kompensera för de olika klimatzoner som råder i Malmö, Kiruna, Gävle och Ulricehamn (för att inte tala om Helsingfors, Lódz eller Stuttgart) i syfte att tolka om förbrukningen ligger på en rimlig nivå.

Vår lösning

Envistas strategiska värmeprestandaanalys bygger på en enhetlig kartläggning av dina fastigheter i kombination med en innovativ form av benchmarking (AI/ML) mellan över tio tusen kartlagda byggnader hos våra andra kunder.

Arbetssättet hjälper dig att hantera många av de utmaningar som vi nämner ovan, så att du kommer vidare i energiarbetet. Du behöver endast lägga några få timmar på ett projekt med Envista, eftersom vi hämtar det mesta datat från nationella myndighetsregister och från vår egen referensdatabas.

Vårt mål är att stärka dig och dina kollegor i era roller, att hjälpa er att prioritera smartare och att se till att energifrågan lyfts in på den strategiska agendan där den hör hemma.

Tillsammans med oss kommer ni att kunna nå era energimål snabbare och billigare. Och ha roligare medan ni gör jobbet.

 

Vad kostar det?

Här nedan finner du ett antal exempel som ger indikerar prisnivån (ex moms) för olika typer av fastighetsägare:

Priset för genomförande av en ENVISTA-analys baseras på:

 • Antalet analyserbara byggnader
 • Beståndets komplexitet
 • Beståndets uppvärmda area
 • Beståndets geografiska spridning

 

Om ditt bestånd är mycket stort så har vi normalt möjlighet att erbjuda vår analys till ännu mer förmånliga villkor.


Kontakta oss för ett aktuellt erbjudande som är anpassat för just dig och ditt fastighetsbestånd.

Större bostadsbolag, prisexempel:
 • 200 enkla byggnader á 1000 kronor + 10 komplexa byggnader á 2000 kronor
 • 300 000 m2 Atemp i analyserbart bestånd á 0,2 kr/m2
 • Datakostnad 1 kommun 5 000 kr
 • Projektadministration, mjukvarulicens och workshop 20 000 kr

 

Total kostnad 305 000 kronor


Nyckeltal i detta exempel 1452 kr/byggnad eller 1 kr/m2 Atemp.

Mindre bostadsbolag, prisexempel:
 • 50 enkla byggnader á 1000 kronor + 3 komplexa byggnader á 2000 kronor
 • 80 000 m2 Atemp i analyserbart bestånd á 0,2 kr/m2
 • Datakostnad 1 kommun 5 000 kr
 • Projektadministration, mjukvarulicens och workshop 20 000 kr


Total kostnad 97 375 kronor


Nyckeltal i detta exempel 1 837 kr/byggnad eller 1,2 kr/m2 Atemp.

Fastighetsägare med kommersiella lokaler, prisexempel:
 • 100 komplexa byggnader á 2000 kronor
 • 600 000 m2 Atemp i analyserbart bestånd á 0,2 kr/m2
 • Datakostnad 9 kommuner á 5000 kronor
 • Projektadministration, mjukvarulicens och workshop 20 000 kr

Total kostnad 385 000 kronor


Nyckeltal i detta exempel 3 850 kr/byggnad eller 0,64 kr/m2 Atemp.

Offentlig verksamhet, prisexempel:

 • 150 komplexa byggnader á 2000 kronor + 50 enkla byggnader á 1000 kronor
 • 400 000 m2 Atemp i analyserbart bestånd á 0,2 kr/m2
 • Datakostnad 1 kommun á 5000 kronor
 • Projektadministration, mjukvarulicens och workshop 20 000 kr

Total kostnad 455 000 kronor


Nyckeltal i detta exempel 2 275 kr/byggnad eller 1,13 kr/m2 Atemp.

Efter leverans så hjälper vi dig gärna att hålla materialet levande och utvecklar det i den riktning som du och din organisation behöver. Vi hjälper dig att samla din personal i en eller flera workshops per år där vi fördjupar oss i beståndet och dess utveckling, tittar närmare på de nya hus som ni köpt eller byggt och gör tematiska fördjupningar* som stärker ert energi- och hållbarhetsarbete.
 
Kostnaden för denna samverkan ligger normalt årligen på ca 25-30% av den initiala projektkostnaden.
 
Kontakta oss för offert och mer information.
 
*exempelvis NKI, energikostnad, el-, kyla- och vattenförbrukning, projektstatus, inomhustemperatur, radonvärden och andra dataset som bidrar till att du kan fördjupa förståelsen för just ditt fastighetsbestånd.

VILL DU VETA MER? SKICKA EN FÖRFRÅGAN IDAG.

Fyll i formuläret för att få mer information om ENVISTA för fastighetsägare.