ENVISTA AB

Våra lösningar skapar resurs- och energieffektivisering i hela energisystem

Envistas metodik är till för både fastighetsägare, energibolag och andra som arbetar med att förbättra olika energisystems värme- och energiprestanda. 

Moderna fasader i gult och blått, med balkonger

Energieffektivisering för fastighetsägare

Envista hjälper dig att lära känna dina fastigheter på ett nytt sätt, som hjälper dig att hitta de smartaste, mest lönsamma och systemriktiga värme- och energieffektiviseringsmöjligheterna.
Vår pedagogik engagerar såväl ledningen, förvaltare och tekniker i energiarbetet och höjer medvetandet om vilka styrkor och energiutmaningar som finns i just ert fastighetsbestånd.

Äldre fastigheter med isigt vatten framför

Energieffektivisering för fjärrvärmebolag 

Envista ger dig full koll på vilka kunder som har styrkor och utmaningar avseende värmeprestanda i sina fastigheter. Kompletterat med visualisering av dina egna data kommer du att se mönster och trender som hjälper dig att förstå både ditt nät och dina kunder på ett helt nytt sätt.
Analysen kan användas för era interna strategiska samtal, men också i samverkan med kunderna som underlag för en helt ny typ av engagerande och ömsesidigt värdeskapande dialog.

Ett roddlag i båt sett ovanifrån

För partners

Envistas analys kan användas av energikonsulter, driftsentreprenörer, mäklare, forskare och många fler. Vi är öppna för alla typer av samverkan som bidrar till att metoden används, sprids och vidareutvecklas på ett sätt så att vi gemensamt kan nå ett mer energi- och resurseffektivt samhälle.

Vill du uppleva Envista-effekten?

Vi erbjuder effektiva lösningar som ger stor affärsnytta för dig, oavsett om du är fastighetsägare, förvaltare, entreprenör eller jobbar på ett fjärrvärmebolag. Kontakta oss på Envista så berättar vi mer om det våra kunder kallar Envista-effekten!