ENVISTA AB

Våra lösningar

Envistas metodik är till för både fastighetsägare, energibolag och andra som arbetar med att förbättra fastigheters värme- och energiprestanda.

För fastighetsägare 

Envista hjälper dig att lära känna dina fastigheter på ett nytt sätt, som hjälper dig att hitta de smartaste, mest lönsamma och systemriktiga värme- och energieffektiviseringsmöjligheterna.

Vår pedagogik engagerar såväl ledning, förvaltning och tekniker i energiarbetet och höjer medvetandet om vilka styrkor och energiutmaningar som finns i just ert fastighetsbestånd.

För fjärrvärmebolag 

Envista ger dig full koll på vilka kunder som har styrkor och utmaningar avseende värmeprestanda i sina fastigheter. Kompletterat med visualisering av dina egna data kommer du att se mönster och trender som hjälper dig att förstå både ditt nät och dina kunder på ett helt nytt sätt.

Analysen kan användas för era interna strategiska samtal, men också i samverkan med kunderna som underlag för en helt ny typ av engagerande och ömsesidigt värdeskapande dialog.

För partners

Envistas analys kan användas av energikonsulter, driftsentreprenörer, mäklare, forskare och många fler. Vi är öppna för alla typer av samverkan som bidrar till att metoden används, sprids och vidareutvecklas på ett sätt så att vi gemensamt kan nå ett mer energi- och resurseffektivt samhälle.