ENVISTA AB

För fjärrvärmebolag

ENERGI FÖR UPPVÄRMNING OCH VARMVATTEN STÅR FÖR EN STOR DEL AV BÅDE DRIFTSKOSTNAD, RESURSFÖRBRUKNING OCH MILJÖPÅVERKAN FRÅN ETT FASTIGHETSBESTÅND I NORDLIGA KLIMAT. DET FINNS OFTA BETYDANDE POTENTIAL TILL VÄRMEEFFEKTIVISERING I BEFINTLIGA BYGGNADER - ÄVEN HOS FASTIGHETSÄGARE SOM JOBBAT AKTIVT MED UNDERHÅLL OCH DRIFTOPTIMERING UNDER MÅNGA ÅR.

Lär känna dina fjärrvärmekunder.

Som fjärrvärmebolag blir det allt viktigare att du förstår dina kunder och kan kommunicera med dem på ett sätt som de känner igen sig i. Om du och dina kunder talar olika språk så får ni svårt att mötas kring en gemensam förståelse av utmaningen. Då riskerar kunderna att utveckla sina fastigheter i en riktning som inte är till energisystemets bästa. Eller i värsta fall börjar dina kunder se sig om efter andra alternativ för uppvärmning.

Vår lösning

Envistas strategiska värmeprestandaanalys hjälper dig att lära känna dina kunder, deras fastigheter och därmed också ditt fjärrvärmesystem på ett helt nytt sätt.

Detta ger dig nya möjligheter både för ert interna arbete inom affärs- och marknadsutveckling och systemanalys - men öppnar samtidigt också för nya typer av ömsesidigt värdeskapande samverkan och en förbättrad relation med era kunder.

Våra styrkor

Envistas arbetssätt har utvecklats i nära samverkan med fastighetsägare och bidrar med flera värden för den som äger och förvaltar byggnader. Med vårt arbetssätt kan vi hjälpa er som fjärrvärmebolag att stärka ert erbjudande och era kundrelationer.

Vår analys är tids- och kostnadseffektiv och vi har möjlighet att kartlägga och visualisera fastighetsbestånd med tusentals eller tiotusentals byggnader till mycket förmånliga villkor. Analysen bygger på fastighetsinformation från nationella myndighetsregister i kombination med benchmarking mellan tusentals redan analyserade byggnader i vår egen referensdatabas.

Vi har en omfattande erfarenhet från samverkan med fastighetsägare och har utvecklat vår pedagogik just för att möjliggöra nya former av samverkan med med hänsyn till det lokala energisystemets unika förutsättningar.

 

Erbjudandet

Det finns flera sätt att applicera Envistas benchmarking för fjärrvärmebolag. Exempelvis väljer ni som energibolag själva:

  • hur resultatet publiceras - som en intern plattform för era egna medarbetare, som en paketerad leverans till utvalda nyckelkunder eller som en integrerad del i er kundinformation via "Mina sidor"
  • om analysen finansieras av energibolaget eller om den erbjuds era kunder som en del i ert paket av fördjupande kringtjänster.
  • om ni väljer att genomföra en komplett benchmarking-analys direkt, eller om ni väljer att inleda med Envistas förenklade energisystemvisualisering, vilken är 100% baserad på myndighetsdata och även för en medelstor stad är så kostnadseffektiv att den kan direktupphandlas.
  • om ni vill koppla upp analysen med dagsfärska data och om ni vill komplettera den med era egna befintliga dataset och mätserier.

Kontakta oss via formuläret nedan så bokar vi tid för en fördjupande presentation och diskussion.

SKICKA EN FÖRFRÅGAN IDAG

Fyll i formuläret för att få mer information om ENVISTA för fjärrvärmebolag