Envista AB

Om oss

Vår affärsidé


Envista skall bidra till att minska bebyggelsens energianvändning genom att erbjuda attraktiva och innovativa tjänster som:

  • Lokaliserar och kvantifierar energieffektiviseringsmöjligheter i fastigheter, såväl som uppmärksammar goda exempel.
  • Uppmuntrar till genomförandet av åtgärder för bästa energihushållning och energisystemnytta.
  • Främjar värdeskapande samverkan och erfarenhetsutbyte inom och mellan energisystemets parter – lokalt, nationellt och globalt.

Vår vision


Energi för fastighetsdrift skall inte bidra till onödig naturresursförbrukning, belastning på jordens ekosystem och klimat eller till negativ inverkan på människors hälsa och livskvalitet.

Vår story


Envista AB grundades 2016 av Teodor Hovenberg och David Björkevik.

 

Teodor utvecklade i sin roll som energistrateg på det kommunägda bostadsbolaget AB Stångåstaden en logik som visade sig kunna svara på många av de frågor som fastighetsägare ställs inför i sitt arbete med energieffektivisering.

 

När Teodor hösten 2015 över en kopp kaffe kom att diskutera idén med vännen David Björkevik uppstod en sprakande fusion mellan Davids breda IT-kompetens och bakgrund inom mjukvaruutveckling och innovationsarbete och Teodors energikompetens och domänkunskaper från fastighets- och energibranschen.

 

Idag är Envistas analys väl beprövad och applicerad på över 20 000 flerbostadshus och lokalfastigheter i samarbete med såväl fastighetsägare som fjärrvärmebolag.

 

Metoden är idag applicerbar på byggnader i alla orter i Sverige och både småhus, flerbostadshus och lokalfastigheter. Den kan med mindre kompletteringar tillgängliggöras på en internationell marknad och har därmed potential att signifikant bidra till omställningen till en mer effektiv energi- och naturresursanvändning på global nivå.

Vår drivkraft


Envistas primära syfte är att bidra till omställningen till ett mer resurseffektivt samhälle och därmed att utgöra en del i lösningen av vår gemensamma resurs- och klimatutmaning.

 

En central drivkraft är också vår upptäckar- och skaparlust. Vi är ständigt på jakt efter nya spännande möjligheter med våra arbetssätt, vår metodik och med den mjukvaruplattform vi utvecklat.

 

Vi drivs också av det dagliga samarbetet i vårt team, där olika kompetenser och erfarenheter kompletterar varandra – och av det stimulerande samarbetet med kunder och samarbetspartners med värdefulla erfarenheter från olika branscher.

Vår värdegrund


Tre värdeord som genomsyrar vår verksamhet är: Smart, Snyggt och Schysst. Dessa värdeord beskriver både de tjänster vi erbjuder, men även hur vi samarbetar internt och hur vi agerar gentemot våra kunder och partners.

Nätverk

Vi är stolta medlemmar av...
Logotyp för Energieffektiviseringsföretagen
Logotyp för Visual Sweden
Logotyp för Cleantech Östergötland
Logotyp för Östsvenska Handelskammaren