ENVISTA AB

För partners

ENERGI FÖR UPPVÄRMNING OCH VARMVATTEN STÅR FÖR EN STOR DEL AV BÅDE DRIFTSKOSTNAD, RESURSFÖRBRUKNING OCH MILJÖPÅVERKAN FRÅN ETT FASTIGHETSBESTÅND I NORDLIGA KLIMAT. DET FINNS OFTA BETYDANDE POTENTIAL TILL VÄRMEEFFEKTIVISERING I BEFINTLIGA BYGGNADER - ÄVEN HOS FASTIGHETSÄGARE SOM JOBBAT AKTIVT MED UNDERHÅLL OCH DRIFTOPTIMERING UNDER MÅNGA ÅR.
Envista samverkar gärna med dig som arbetar för ett mer resurseffektivt samhälle

Vi är öppna för dialog med dig som är intresserad av att nyttja vår metodik som en del i ditt eget erbjudande eller vill hjälpa oss att etablera arbetssättet i sverige och internationellt.

Vi ser fram emot att samarbeta med dig som är:

  • ...energikonsult, så att du kan öka träffsäkerheten vid bedömning av byggnaders värmeprestanda exempelvis i samband med energikartläggningar eller strategiska energiutredningar.
  • ...driftsentreprenör eller förvaltare, så att du snabbt kan lära känna det bestånd du förvaltar och se till att fastigheterna utvecklas i rätt riktning.
  • ...mäklare eller arbetar med due diligence vid fastighetsaffärer så att du kan skapa en balanserad och ärlig bild av byggnadernas värme- och energiprestanda.
  • ...forskare eller arbetar med universitetsutbildningar, så att metodiken och de lärdomar som vårt arbetssätt bidrar med kan vidareutvecklas och spridas till både till morgondagens samhällsbyggare och används till att driva såväl forskningen som samhällsdebatten framåt.
  • ...leverantör av mjukvaruplattformar för energistatistik och analys, där vår metodik och våra visualiseringar kan utgöra komponenter för ett gemensamt och starkare erbjudande och ökad kundnytta.

KONTAKTA OSS IDAG

Fyll i formuläret för att boka ett samtal gällande ENVISTA för partners